Split PDF

Uploading...
Converting your file... Cancel
Error! . Try again!

Bộ chia PDF miễn phí

Ứng dụng web tốt nhất để phân chia PDF: Nó sẽ chia bất kỳ tệp PDF nào thành các trang duy nhất trong vài giây. Không có giới hạn kích thước tập tin.

Trích xuất phạm vi trang

Công cụ của chúng tôi cũng cho phép bạn trích xuất một loạt các trang từ một tệp PDF lớn. Chỉ cần cung cấp số trang bắt đầu và kết thúc và bạn sẽ chỉ trả lại các trang ở giữa trong một tài liệu duy nhất.

Thao tác PDF miễn phí không giới hạn

Bạn vừa tìm thấy nơi hoàn hảo để phân chia các tệp PDF. Không giới hạn. Không có chi phí ẩn.

Chia các tệp PDF của bạn thành các trang duy nhất

Đôi khi, nếu tài liệu PDF quá lớn, bạn cần trích xuất một vài trang từ nó. Không giống như các định dạng tài liệu khác, PDF không cho phép bạn sao chép nội dung của trang mà không làm mất định dạng và chất lượng. Ngoài ra, thông thường người tạo tài liệu thường chặn tính năng này. Nhờ Split PDF, bạn có cơ hội như vậy.

Đây là một công cụ rất nhanh, dễ dàng và đáng tin cậy để chia tài liệu PDF thành nhiều trang. Với các thuật toán thế hệ mới, bạn sẽ nhận được kết quả chất lượng cao nhất. Tất cả các trang sẽ được phân chia mà không mất chất lượng, lỗi và chính xác. Không có giới hạn về số lượng trang và chất lượng của chúng.

Chỉ cần tắt tất cả, bạn sẽ phải chọn tệp trên bộ nhớ thiết bị của mình, tải tệp lên máy chủ và nhấp vào nút Tách. Bạn thậm chí có thể chia tối đa năm tài liệu cùng một lúc! Quá trình xử lý sẽ mất vài giây và bạn chỉ có thể tải xuống những trang mà bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống kho lưu trữ với tất cả các tệp.

Dịch vụ này hoạt động trên mọi thiết bị có truy cập Internet và trên mọi hệ điều hành. Do đó, bạn sẽ có thể phân chia tài liệu của mình bất kể bạn làm việc trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Ngoài ra, nó hoàn toàn miễn phí và không chứa phí ẩn.

Online PDF Splitter
Rated 4.5 / 5 based on 40 reviews

Bạn muốn chia một tệp PDF thành các trang duy nhất? Làm điều đó miễn phí và trực tuyến.